PROJENİN GENEL AMACI ?

Bölgedeki turizm imkânlarının etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılarak bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak.



ÖZEL AMAÇLAR ?

1. Turistik çekiciliğin arttırılmasına yönelik somut olmayan kültürel mirasın envanterinin çıkarılması
2. Etkin tanıtım faaliyetlerinin yapılması
3. Eskişehir Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti-2013 faaliyetlerini destekleyici ve Eskişehir kültürünü tanıtıcı ve kalıcı bir eserin ortaya çıkarılması

SOMUT OLMAYAN
KÜLTÜREL MİRAS

UNESCO tarafından 2003 yılında Paris’te imzalanan sözleşme ile gündeme gelen Somut Olmayan Kültürel Miras terimi sözleşmede; “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir” şeklinde tanımlanır.

DETAYLI BİLGİ

PROJE TANITIM VİDEOSUTüm Videolar

Proje Tanıtım Videosu