HEDEF GRUPLAR

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Bilimi Araştırmaları Merkezi (HAMER)
  • Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Konaklama İşletmeleri
  • Yiyecek İçecek İsletmeleri
  • Seyahat İsletmeleri
  • Eskişehir halkı ve turistler

SOMUT OLMAYAN
KÜLTÜREL MİRAS

UNESCO tarafından 2003 yılında Paris’te imzalanan sözleşme ile gündeme gelen Somut Olmayan Kültürel Miras terimi sözleşmede; “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir” şeklinde tanımlanır.

DETAYLI BİLGİ

PROJE TANITIM VİDEOSUTüm Videolar

Proje Tanıtım Videosu